כיסוי נגררים

יצור כיסויים לנגררים משאיות לפי מידה ...
אפשרות למיתוג ושילוט..