חדרי טיפול מיוחדים

יצור והתקנת חדרים מרופדים .לטיפול ורגיעה