ביתני נופש פעיל

רוחב:1.10 מ'מידות: גובה :1.5 מ'תחנות פעילות מתנפחות יריעת פעילות בשני הצדדים ניתן להפעיל עד 5 יח עם מפוח אחד